Logo Vietlife.com.vn
CUỘC SỐNG MỚI, LỰA CHỌN MỚI Công ty cổ phần dịch vụ vietlife – VietLife Service được thành lập ngày 20/04/2009 tại Hà Nội, một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam về thương mại, bảo hiểm…Chúng tôi được các doanh nghiệp Bảo hiểm ủy quyền tiến hành các hoạt động Giới thiệu chào bán sản phẩm, Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm, Thu phí bảo hiểm, Thu xếp giải quyết …
TÌM HIỂU THÊM
 

Tin tức

Bảo hiểm y tế tư nhân tự nguyện, bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm y tế tư nhân tự nguyện, bảo hiểm sức khỏe

Theo Luật BHYT Việt Nam năm 2008 thì doanh nghiệp tư nhân không được phép tham gia vào chương trình BHYT của Chính phủ, nhưng được phép có bảo hiểm sức khỏe tư nhân. Từ đó đến nay, bảo hiểm sức khỏe tư nhân đã phát triển thành một thị trường đạt doanh thu hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.