Bảo Minh Tổ Chức Thành Công Hội Nghị 6 Tháng Đầu Năm 2022

 Sáng ngày 08/07/2022, tại khách sạn Sheraton, Tp.Đà Nẵng, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã tổ chức tiến hành Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có toàn thể lãnh đạo Tổng Công ty cùng các Giám đốc đơn vị thành viên trên toàn hệ thống Bảo Minh.

Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Tại Hội nghị, ông Vũ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh – đã tổng kết công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022 Bảo Minh đạt được những kết quả như sau:

– Tổng doanh thu phí Bảo hiểm gốc và nhận Tái bảo hiểm đạt 2.832,2 tỷ đồng tăng trưởng 14,54% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Doanh thu phí Bảo hiểm gốc đạt 2.538,3 tỷ đồng, tăng trưởng 14,89% so với cùng kỳ

+ Doanh thu nhận Tái bảo hiểm (bao gồm doanh thu nhận tái P&I) đạt 293,96 tỷ đồng, tăng trưởng 11,58% so với cùng kỳ;

– Doanh thu đầu tư bao gồm CLTG trong kỳ đạt 122,3 tỷ đồng, đạt 88,68% so với cùng kỳ, doanh thu cho thuê nhà BĐS đạt 6,16 tỷ, đạt 95,19% so với cùng kỳ.

– Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 dự kiến đạt 171,4 tỷ đồng, đạt 50,42% kế hoạch cả năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao, và đạt 100,79% so với lợi nhuận trước thuế cùng kỳ.

    Lãnh đạo các phòng, ban chức năng của Tổng công ty lần lượt báo cáo chi tiết những kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị mình, đánh giá những thuận lợi trong hoạt động, đồng thời trình bày những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình hoạt động, và đề xuất những biện pháp phối hợp tháo gỡ khó khăn, nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trên cơ sở những kết quả kinh doanh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, ông Vũ Anh Tuấn đã phân tích, đánh giá những mặt thành công cũng như những mặt còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh của toàn bộ hệ thống, và đưa ra các ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022.

          Phát biểu tại Hội nghị, ông Đinh Việt Tùng – Phó Tổng Giám đốc SCIC – Chủ Tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh cho rằng, kế hoạch kinh doanh, phát triển của Bảo Minh đang thực hiện tốt, tuy nhiên vẫn không được bỏ qua mục tiêu đưa thu nhập của cán bộ nhân viên Bảo Minh tiệm cận những đơn vị có doanh thu hàng đầu, bảo đảm đời sống của CBNV Bảo Minh, ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám diễn ra.

Kết thúc Hôị nghị, ông Vũ Anh Tuấn động viên toàn thể cán bộ nhân viên cùng các đại lý của Bảo Minh không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt kết quả thật tốt, góp phần nâng cao đời sống cá nhân, giữ vững và nâng cao vị thế của Bảo Minh trên thị trường bảo hiểm trong nước cũng như quốc tế.

          Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc cùng ngày.