BẢO MINH AN SINH THỊNH VƯỢNG

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

BẢO MINH AN SINH THỊNH VƯỢNG

(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy tắc bảo hiểm tại đây)

1. Tên sản phẩmBảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện
Tên thương mại: Bảo Minh An Sinh Thịnh Vượng
2. Mã nghiệp vụHP
3. Đối tượng bảo hiểmNgười được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ đủ 15 ngày tuổi đến đủ 65 tuổi tại thời điểm bắt đầu hiệu lực bảo hiểm. Người được bảo hiểm từ trên 65 tuổi đến đủ 75 tuổi chỉ được tham gia với điều kiện đã tham gia liên tục từ trước năm 65 tuổi.
Trường hợp người dưới 18 tuổi, Bảo Minh nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng hợp đồng với Bố và/hoặc Mẹ hoặc Bố/Mẹ đã tham gia ít nhất một loại hình bảo hiểm sức khỏe, chi phí y tế còn hiệu lực tại Bảo Minh. Chương trình bảo hiểm của người phụ thuộc chỉ được áp dụng mức tương đương hoặc thấp hơn chương trình của Bố hoặc Mẹ.
– Không bị tâm thần, bệnh phong, bệnh ung thư, bệnh suy thận mạn,
– Không bị thương tật vĩnh viễn trên 50%,
– Không đang điều trị ốm đau, bệnh tật, thương tật.
Trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 1 tuổi bổ sung những điều kiện sau: Cung cấp giấy yêu cầu bảo hiểm trong tình trạng sức khỏe tốt và khi trẻ đã xuất viện.
Tham gia cùng Bố/Mẹ như đề cập ở trên.
4. Thời gian chờXem chi tiết tại phụ lục bảo hiểm: Tại đây
5. Quyền lợi bảo hiểm

I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH
– Bảo hiểm cho trường hợp ốm đau, bệnh tật, tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm khiến Người được bảo hiểm phải nằm viện điều trị nội trú và hoặc phẫu thuật nội trú tại bệnh viện.
– Đối tượng trẻ em từ đủ 15 ngày tuổi đến 05 (năm) tuổi, quyền lợi này áp dụng theo tỷ lệ đồng chi trả 20% (Bảo Minh chỉ thanh toán 80% chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm).
1. Trường hợp nằm viện
Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh sẽ thanh toán các chi phí điều trị, tiền phòng và giường, tiền ăn theo tiêu chuẩn điều trị nội trú của bệnh viện (nếu có), chi phí xét nghiệm, hoặc các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như X-quang, MRI, CT, PET, siêu âm, nội soi (các xét nghiệm này phải do bác sỹ chỉ định là biện pháp cần thiết để đánh giá tình trạng bệnh và phải là một phần của chi phí điều trị nằm viện), thuốc điều trị, truyền máu, ôxy, huyết thanh, quần áo bệnh viện và các chi phí y tế liên quan khác nhưng tối đa không quá giới hạn phụ cho mỗi ngày điều trị quy định trong Bảng quyền lợi hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Tổng số ngày điều trị được xét trả tiền bảo hiểm không quá 60 ngày/năm và tổng số tiền không vượt quá Số tiền bảo hiểm quy định của quyền lợi điều trị nội trú.
2. Trường hợp phẫu thuật
Trường hợp Người được bảo hiểm phải phẫu thuật, nằm viện điều trị nội trú thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh sẽ thanh toán toàn bộ các chi phí hội chẩn, gây mê, hồi sức, chi phí phẫu thuật bao gồm cả phẫu thuật cấy ghép nội tạng, bộ phận cơ thể (không bảo hiểm cho chi phí mua các bộ phận nội tạng, bộ phận cơ thể và chi phí hiến nội tạng, bộ phận cơ thể). Giới hạn số tiền chi trả cho trường hợp phẫu thuật không vượt mức giới hạn tối đa do Người được bảo hiểm lựa chọn khi tham gia bảo hiểm và được ghi cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
Trường hợp thủ thuật/phẫu thuật ngoại trú không được chi trả trong quyền lợi này.
3. Các quyền lợi bảo hiểm khác (giới hạn quyền lợi được liệt kê chi tiết trong Bảng Quyền lợi bảo hiểm)
– Phục hồi chức năng;
– Chi phí điều trị tại khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch;
– Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu bằng đường bộ;
– Chi phí điều trị trước khi nhập viện phát sinh trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện;
– Chi phí điều trị sau khi xuất viện trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện;
– Y tá chăm sóc tại nhà phát sinh ngay sau khi xuất viện nhưng không vượt quá 30 ngày kể từ ngày xuất viện;
– Trợ cấp nằm viện;
– Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bênh viện;
– Trợ cứu y tế ngoài lãnh thổ Việt Nam;
– Thăm thân trong trường hợp khẩn cấp;
– Hồi hương thi hài;
– HIV/AIDS xảy ra trong thời gian hiệu lực hợp đồng, bao gồm những năm tái tục và xuất hiện sau khi hợp đồng liên tục trong 05 (năm) năm kể từ hiệu lực bảo hiểm đầu tiên.
4. Hiệu lực bảo hiểm
Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ nêu tại Quy tắc của Quy tắc bảo hiểm này.
4. Ghi chú
– Phạm vi địa lý: Việt Nam.
– Chương trình bảo hiểm mức trách nhiệm cao: mở rộng phạm vi Đông Nam Á, Châu Á, Toàn cầu (Mỹ, Canada áp dụng đồng chi trả chi phí điều trị 20%) thu phí bổ sung theo Phụ phí đính kèm quy tắc.
II. BẢO HIỂM ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ DO ỐM ĐAU, BỆNH TẬT, TAI NẠN (loại trừ bảo hiểm ung thư):
1. Quyền lợi bảo hiểm:
Bảo Minh sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm tham gia Điều khoản bổ sung này các chi phí y tế phát sinh điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn trong thời hạn bảo hiểm bao gồm:
– Chi phí khám, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thủ thuật thăm dò, vật tư y tế tiêu hao thông thường theo chỉ định của bác sĩ.
– Chi phí thuốc theo kê đơn của bác sĩ.
– Chi phí phẫu thuật/thủ thuật ngoại trú, nội soi chẩn đoán như định nghĩa của Quy tắc.
– Vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, liệu pháp ánh sáng do bác sỹ chỉ định.
Giới hạn trách nhiệm theo các quyền lợi được quy định cụ thể trong Bảng Quyền lợi/Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm đính kèm.
Đối tượng trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 5 tuổi, quyền lợi này áp dụng theo tỷ lệ đồng chi trả 20% (Bảo Minh thanh toán 80% chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm).
2. Hiệu lực bảo hiểm
Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ nêu tại Quy tắc của Quy tắc bảo hiểm này.
3. Ghi chú
– Phạm vi địa lý: Việt Nam.
– Áp dụng cho chương trình bảo hiểm mức trách nhiệm cao: mở rộng phạm vi Đông Nam Á, Châu Á, Toàn cầu (Mỹ, Canada áp dụng đồng chi trả chi phí điều trị 20%) thu phí bổ sung theo Phụ phí đính kèm Quy tắc.
– Hạn mức bảo hiểm ngoại trú độc lập với hạn mức bảo hiểm chính.
III – BẢO HIỂM NHA KHOA
1. Quyền lợi bảo hiểm:
Bảo Minh sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm chi phí y tế điều trị răng bệnh lý bao gồm:
– Khám và chẩn đoán bệnh
– Lấy cao răng
– Trám răng bằng các chất liệu thông thường
– Nhổ răng bệnh lý
– Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu)
– Phẫu thuật cắt chóp răng
– Chữa tủy răng
– Ðiều trị viêm nướu, viêm nha chu
– Chi phí thuốc theo toa của bác sĩ
– Chi phí điều trị đặc biệt: làm răng giả, làm mới hoặc sửa cầu răng, răng giả
Giới hạn trách nhiệm theo các quyền lợi được quy định cụ thể trong Bảng Quyền lợi/Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm đính kèm.
2. Hiệu lực bảo hiểm
Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ nêu tại Quy tắc của Quy tắc bảo hiểm này.
3. Ghi chú
– Phạm vi địa lý: Việt Nam.
– Áp dụng cho chương trình bảo hiểm mức trách nhiệm cao: mở rộng phạm vi Đông Nam Á, Châu Á, Toàn cầu (Mỹ, Canada áp dụng đồng chi trả chi phí điều trị 20%)  thu phí bổ sung theo Phụ phí đính kèm quy tắc.
– Hạn mức BH nha khoa độc lập với hạn mức bảo hiểm chính.
IV- BẢO HIỂM THAI SẢN
1. Quyền lợi bảo hiểm:
a. Biến chứng thai sản và sinh mổ, sinh khó
Bảo Minh sẽ chi trả các chi phí y tế phát sinh do các biến chứng trong quá trình mang thai, hoặc trong quá trình sinh nở cần đến các thủ thuật/phẫu thuật sản khoa, chi phí chăm sóc mẹ trước và sau khi sinh tại bệnh viện. Thủ thuật/phẫu thuật sinh mổ chỉ được bảo hiểm nếu do bác sĩ chỉ định là cần thiết cho ca sinh đó, không bao gồm việc sinh mổ theo yêu cầu (hoặc phải mổ lại do việc yêu cầu mổ trước đó). Biến chứng thai sản và sinh khó như các trường hợp sau:
Sảy thai hoặc thai nhi chết trong tử cung
Thai trứng
Thai ngoài tử cung
Băng huyết sau khi sinh
Sót nhau thai trong tử cung sau khi sinh
Phá thai do điều trị bao gồm các trường hợp phá thai do các bệnh lý di truyền/dị tật bẩm sinh của thai nhi hoặc phải phá thai để bảo vệ tính mạng của người mẹ
Dọa sinh non
Sinh khó
Biến chứng của các nguyên nhân trên.
b. Sinh thường
Bảo Minh sẽ chi trả các chi phí y tế phát sinh cho việc sinh thường bao gồm các chi phí: đỡ đẻ, viện phí tổng hợp, bác sĩ chuyên khoa, chăm sóc mẹ trước và sau khi sinh tại bệnh viện.
2. Hiệu lực bảo hiểm
Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ nêu tại Quy tắc của Quy tắc bảo hiểm này.
3. Ghi chú
– Phạm vi địa lý: Việt Nam.
– Áp dụng cho chương trình bảo hiểm mức trách nhiệm cao: mở rộng phạm vi Đông Nam Á, Châu Á, Toàn cầu (Mỹ, Canada áp dụng đồng chi trả chi phí điều trị 20%)  thu phí bổ sung theo Phụ phí đính kèm quy tắc.
– Hạn mức BH thai sản độc lập với hạn mức bảo hiểm chính.
V. BẢO HIỂM UNG THƯ
1.Quyền lợi bảo hiểm
Quyền lợi được bảo hiểm được chi trả theo quy định dưới đây trong trường hợp khi bác sỹ kết luận và phải có phác đồ điều trị Người được bảo hiểm mắc bệnh ung thư theo định nghĩa, Bảo Minh sẽ chi trả bồi thường trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Ung thư với điều kiện việc chẩn đoán phải dựa trên các bằng chứng về mô học của khối u ác tính và phải được bác sỹ xác nhận. Bệnh ung thư trong Quy tắc bảo hiểm này cũng bao gồm bệnh bạch cầu ác tính, U lympho và U sarcom.
a. Trường hợp nằm viện
Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh sẽ thanh toán các chi phí điều trị, tiền phòng và giường, tiền ăn theo tiêu chuẩn điều trị nội trú của bệnh viện (nếu có), chi phí xét nghiệm, hoặc các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như X-quang, MRI, CT, PET, siêu âm, nội soi (các xét nghiệm này phải do bác sỹ chỉ định là biện pháp cần thiết để đánh giá tình trạng bệnh và phải là một phần của chi phí điều trị nằm viện), thuốc điều trị, truyền máu, ôxy, huyết thanh, quần áo bệnh viện và các chi phí y tế liên quan khác nhưng tối đa không quá giới hạn phụ cho mỗi ngày điều trị quy định trong Bảng quyền lợi hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Tổng số ngày điều trị được xét trả tiền bảo hiểm không quá 60 ngày/năm và tổng số tiền không vượt quá Số tiền bảo hiểm quy định của quyền lợi điều trị nội trú.
b. Trường hợp phẫu thuật/thủ thuật
Trường hợp Người được bảo hiểm phải phẫu thuật/thủ thuật phải nằm viện điều trị nội trú thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh sẽ thanh toán toàn bộ các chi phí hội chẩn, gây mê, hồi sức, chi phí phẫu thuật bao gồm cả phẫu thuật cấy ghép nội tạng (không bảo hiểm cho chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến nội tạng). Giới hạn số tiền chi trả cho trường hợp phẫu thuật/thủ thuật không vượt mức giới hạn tối đa do Người được bảo hiểm lựa chọn khi tham gia bảo hiểm và được ghi cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
Trường hợp phẫu thuật/thủ thuật ngoại trú không được chi trả trong quyền lợi này.
b.1 Điều trị ngoại trú
Bảo Minh sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm tham gia Điều khoản bổ sung này các chi phí y tế phát sinh điều trị ngoại trú do ung thư trong thời hạn bảo hiểm bao gồm:
– Chi phí khám, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thủ thuật thăm dò, vật tư y tế tiêu hao thông thường theo chỉ định của bác sĩ
– Chi phí thuốc theo kê đơn của bác sĩ,
– Chi phí phẫu thuật/thủ thuật ngoại trú, nội soi chẩn đoán như định nghĩa của Quy tắc,
– Vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, liệu pháp ánh sáng do bác sỹ chỉ định,
Giới hạn trách nhiệm theo các quyền lợi được quy định cụ thể trong Bảng Quyền lợi/Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm đính kèm.
Tử vong do ung thư
Trường hợp Người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
2. Hiệu lực bảo hiểm
Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ nêu tại Quy tắc.
3. Ghi chú
– Phạm vi địa lý: Việt Nam.
– Áp dụng cho chương trình bảo hiểm mức trách nhiệm cao: mở rộng phạm vi Đông Nam Á, Châu Á, Toàn cầu (Mỹ, Canada áp dụng đồng chi trả chi phí điều trị 20%) thu phí bổ sung theo Phụ phí đính kèm quy tắc.
– Hạn mức bảo hiểm ung thư độc lập với hạn mức bảo hiểm chính.
VI. BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN
1. Quyền lợi bảo hiểm
– Bảo hiểm cho trường hợp chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.
– Trường hợp Người được bảo hiểm chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
– Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm:
– Bảo Minh trả theo Phụ lục – Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật tại Quy tắc bảo hiểm này.
– Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến thương tật bộ phận vĩnh viễn đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của chính tai nạn đó, Bảo Minh sẽ trả phần chênh lệch giữa Số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.
2. Hiệu lực bảo hiểm
Bảo hiểm có hiệu lực ngay khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm quy định trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.
3. Ghi chú
– Phạm vi địa lý: Việt Nam.
– Áp dụng cho chương trình bảo hiểm mức trách nhiệm cao: mở rộng phạm vi Đông Nam Á, Châu Á, Toàn cầu (Mỹ, Canada áp dụng đồng chi trả chi phí điều trị 20%) thu phí bổ sung theo Phụ phí đính kèm quy tắc.
– Hạn mức bảo hiểm tai nạn độc lập với hạn mức bảo hiểm chính.
VII – BẢO HIỂM SINH MẠNG ( loại trừ bảo hiểm ung thư)
1. Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm trường hợp chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và không thuộc những điểm loại trừ quy định tại Quy tắc bảo hiểm này.
2. Quyền lợi bảo hiểm
– Trường hợp Người được bảo hiểm chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
– Bảo Minh trả theo Phụ lục – Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật tại Quy tắc bảo hiểm này
3. Hiệu lực bảo hiểm
Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ nêu tại Quy tắc
4. Ghi chú
– Phạm vi địa lý: Việt Nam
– Áp dụng cho chương trình bảo hiểm mức trách nhiệm cao: mở rộng phạm vi Đông Nam Á, Châu Á, Toàn cầu (Mỹ, Canada áp dụng đồng chi trả chi phí điều trị 20%)  thu phí bổ sung theo Phụ phí đính kèm quy tắc.
Hạn mức BH sinh mạng độc lập với hạn mức bảo hiểm chính
6. Loại trừ bảo hiểmXem chi tiết tại phụ lục Tại đây
7. Bồi thường tổn thấtXem chi tiết tại phụ lục Tại đây
8. Hiệu lực bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm được quy định cụ thể trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 01 (một) năm. Đối với hợp đồng cá nhân, không chấp nhận các trường hợp tham gia ngắn hạn. Không bổ sung quyền lợi giữa kỳ.