Bảo mật và quyền riêng tư

a. Mục đích và phạm vi thu thập

–   Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại muabaohiemonline.net, quý khách có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, email, thông tin về xe, bằng lái, tình trạng hôn nhân, thông tin vợ hoặc chồng, thông tin về con cái, …phù hợp với từng loại hình bảo hiểm yêu cầu.

b. Thông tin chúng tôi công khai:

Các thông tin chúng tôi thu thập được từ Quý khách chỉ được công khai khi có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật hoặc có sự đồng ý của Quý khách.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin về Quý khách cho các Công ty bảo hiểm thành viên, đại lý bảo hiểm trong cùng hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, các Công ty tái bảo hiểm, Tổ chức hỗ trợ các công ty bảo hiểm (theo quy định của pháp luật).

c. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Các thông tin chúng tôi thu thập được từ Quý khách chỉ được công khai khi có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật hoặc trong các trường hợp khác phải có sự đồng ý của Quý khách.

Bảo Minh cam kết ở mức cao nhất bảo mật và đảm bảo an ninh cho các thông tin Quý khách cung cấp khỏi những truy nhập không được phép. Ví dụ: chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa đường truyền đề bảo vệ thông tin và chỉ cho phép bên thứ ba tiếp cận các thông tin này, đủ để thực hiện việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm và các dịch vụ.